Keresztely Krisztina

Keresztely Krisztina

hétfő, 15 június 2015 18:03

2015 május

Cikk a Budapesti találkozó kapcsán az európai szervezetekről és mozgalmaikról:

www.origo.hu/itthon/20150527-betores-lakhatas-kilakoltatas-alkotmanyos-jog-olaszorszag-spanyolorszah.html

vasárnap, 31 máj. 2015 18:01

2015 május, Budapest

A találkozóra az Auróra közösségi központban került sor: www.facebook.com/auroraunofficial

A Budapesti találkozón bemutatkozott a Közélet iskolája, melynek céljai számos ponton egyeznek az Európai Népiskoláéval, azzal a jelentős különbséggel, hogy a Közélet Iskolája a helyi szintű tudásátadással foglalkozik. Szerintük elsősorban a helyi szinten lehet az aktivisták valós ismeret-igényét szolgálni, olyan programokkal, mint pl. a politikai hírek közös elemzése. Az Európai szintű Népiskola kialakításához vagy ahhoz való csatlakozáshoz a helyi szintű tudásátadási tapasztalatok kialakítására és megerősítésére van szükség.

www.kozeletiskolaja.hu/page/bloghttp://www.kozeletiskolaja.hu/page/blog

szombat, 31 január 2015 17:55

2015 január, Róma

A találkozó során látogatást tettünk a „Lucha y Siesta (LyS)” központban, a Róma egyik külső kerületében működő, munkanélküliséggel, és szociális problémákkal sújtott nőket befogadó közösségi házban. Az épület eredetileg a római közlekedési vállalat használatában volt, és az 1990-es évek óta üresen állt. Az egyesület 2008-ban egy házfoglaló akció során elfoglalta a használaton kívüli épületet, majd, a közösségi ház kialakításával párhuzamosan tárgyalásokba kezdett a római önkormányzattal mely végül hivatalosan is átengedte az épületet. A közösségi ház 15 szobából illetve közös helyiségekből áll, 70 nő lakott itt összesen a fennállása óta, és körülbelül 300-an részesültek szociális, jogi, vagy pszichológiai segítségben.

luchaysiesta.wordpress.com

szombat, 05 július 2014 17:40

2014. Június, Barcelona

A találkozón a megbeszéléseken kívül több látogatáson részt vettünk. Többek között ellátogattunk a PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca – oszágos szervezet barcelonai központjába, és alkalmunk nyílt megtekinteni az egyik találkozójukat, ahol a lakáshitel fizetési képtelenség miatt kiköltöztetéssel fenyegetett vagy sújtott lakosoknak nyújtanak segítséget a platform aktivistái (akik általában maguk is érintettek, vagy érintettek voltak). Az első este egy utcabálra hívtak meg bennünket ugyanennek a szervezetnek a képviselői: az utcabált egy sikeres házfoglaló alkalmából szervezték: sikerült ugyanis elérni, hogy a bank a hitelfizetésre képtelen családot ne lakoltassa ki, hanem ehelyett a család szociális bérlőként kedvezményes bérleti díj ellenében továbbra is bent maradhasson.

A PAH-hal kapcsolatos információk elérhetők itt:
afectadosporlahipoteca.com

szerda, 01 július 2015 13:31

Európai Lakásjogi Népiskola

egesz eleten at tanulas logo       Európai Jogi Népiskola

École Populaire Européenne de Droit


Grundtvig Tanulási Kapcsolatok, Egész Életen át Tartó Tanulás program
(13/0030-G/ 1227)

 

2013-ban a Szindikátus Egyesület csatlakozott egy Európai Lakásjogi Népiskola tematikájának és megvalósíthatóságának kidolgozását célzó európai programhoz. A programban partnereink:

- Habitat et Patricipation, Belgium www.habitat-participation.be
- Societa Cooperativa Stand Up. Olaszország
- Observatorio de Derechos Humanos, DESC, Spanyolország www.observatoridesc.org
- Jurislogement, Franciaország www.jurislogement.org

A projekt hivatalos oldala az 5 partnerország nyelvén elérhető az alábbi címen:
educpop-droits.eu

A projekt hivatalos nyelve angol és francia.

A projekt célja kettős:

1) Az öt partnerországból meghívott, lakásjoggal, lakhatási kérdésekkel foglalkozó aktivistákkal közösen megfogalmazni az Európai Lakásjogi Népiskola létrehozásának feltételeit: Mit tanuljunk? Ki tanítson, kit tanítson? Milyen szervezeti struktúrában? Milyen közvetlen és közvetett céljai vannak a népiskolának? Milyen szerepet vállaljon a népiskola a nemzeti és az európai lakásjogi mozgalmakban? Milyen pénzügyi, szervezési, anyagi feltételei vannak a megvalósíthatóságnak?

2) Tapasztalatcsere, az egyes országokban megjelenő jó gyakorlatok megosztása, megbeszélése, a lakásjoggal kapcsolatos egyes kérdések (kilakoltatás, hajléktalanság, lakásfoglaló akciók, helyi politika szerepe, az aktivizmus jellege, a nemzeti és az európai jog stb.) megosztása és megbeszélése.

A fenti kérdések megbeszélésére illetve feldolgozására három nagy nemzetközi találkozó során kerül sor, melyeken minden partnerországból 5-5 lakásjogi aktivista vesz részt. A nemzetközi találkozók két nagy részből állnak:

1) viták és megbeszélések a népiskola megvalósíthatóságával kapcsolatban
2) tapasztalatcsere egy-egy előre megadott témával kapcsolatban, jó gyakorlat esettanulmányok

A magyar partner koordinátora a Szindikátus Egyesület, a projektben az alábbi szervezetek vesznek részt:
Habitat for Humanity Magyarország www.habitat.hu
Szociális Építőtábor www.facebook.com/sz.epitotabor
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Intézete www.rkk.hu/hu/

A projekt finanszírozására az Európai Bizottság „Egész életen át való tanulás” célkitűzésén belül a Grundtvig program „Tanulási kapcsolatok” alprogramja keretében került sor. A magyar partner összesen 12 „mobilitás”, azaz 12 külföldi utazás finanszírozására kapott keretet.

A találkozók:
2013 Október 13-16, Louvain la Neuve, Belgium (szűk körű partnertalálkozó)
2014 Március 9-12, Lyon, Franciaország (szűk körű partnertalálkozó)
2014 Június 28-Július 2, Barcelona (1. nemzetközi találkozó)
2015 január 17-21, Róma (2. nemzetköri találkozó)
2015 május 16-20, Budapest (3. nemzetközi találkozó)

A Népiskola megvalósíthatóságával kapcsolatos eredmények:

A Grundtvig program által 2013 és 2015 között finanszírozott nemzetközi találkozók során tartott viták és egyeztetések alapján kirajzolódtak a Népiskola tartalmi és módszertani megvalósíthatóságának keretei. Ezeket a kereteket a részt vevők a találkozókon, illetve a közös levelező listán elfogadták.

Néhány elfogadott elv:

Az Európai Lakásjogi Népiskola nem egy hagyományos iskola, hanem egy nyitott közösség, melynek alapja a tapasztalatok és ismeretek megosztása. Az „oktatók” és a „tanulók” nem határolódnak el élesen egymástól, még akkor sem, ha egyes konkrét szakmai ismeretek átadását természetesen az ezekben járatos szakemberek végzik el.

A Népiskola résztvevői aktivisták. Aktivistának tekinthetünk bárkit, aki lakhatási joggal foglalkozik, feltéve, hogy tevékenysége nem szolgál konkrét politikai és anyagi célokat.

A Népiskola tudás átadással és tudás fejlesztéssel kívánja erősíteni az Európai és a nemzeti lakásjogi mozgalmakat. Ugyanakkor az európai lakásjogi mozgalmakban közvetlenül csak akkor vesz részt, ha erre kapacitása van, illetve ha erre különleges igény mutatkozik.
A Népiskolához minden aktivistának hozzáférést szeretnénk biztosítani, ennek csak az anyagi lehetőségek szabnak határt.

Bár a Népiskola egy alapvetően nyitott és rugalmas szervezet, működésének és fenntarthatóságának biztosításához egy közösen elfogadott irányítási szerkezetre van szükség, mely két alapvető szintből fog állni: egy plenáris döntéshozó testületből, és egy operatív végrehajtó csapatból.

A projekt konkrét eredményeit az Európai Lakásjogi Népiskola hivatalos honlapján lehet megtalálni, angol és francia nyelven.

Bejelentkezés