Cikk

Cikk (3)

szerda, 01 július 2015 13:31

Európai Lakásjogi Népiskola

Írta:

egesz eleten at tanulas logo       Európai Jogi Népiskola

École Populaire Européenne de Droit


Grundtvig Tanulási Kapcsolatok, Egész Életen át Tartó Tanulás program
(13/0030-G/ 1227)

 

2013-ban a Szindikátus Egyesület csatlakozott egy Európai Lakásjogi Népiskola tematikájának és megvalósíthatóságának kidolgozását célzó európai programhoz. A programban partnereink:

- Habitat et Patricipation, Belgium www.habitat-participation.be
- Societa Cooperativa Stand Up. Olaszország
- Observatorio de Derechos Humanos, DESC, Spanyolország www.observatoridesc.org
- Jurislogement, Franciaország www.jurislogement.org

A projekt hivatalos oldala az 5 partnerország nyelvén elérhető az alábbi címen:
educpop-droits.eu

A projekt hivatalos nyelve angol és francia.

A projekt célja kettős:

1) Az öt partnerországból meghívott, lakásjoggal, lakhatási kérdésekkel foglalkozó aktivistákkal közösen megfogalmazni az Európai Lakásjogi Népiskola létrehozásának feltételeit: Mit tanuljunk? Ki tanítson, kit tanítson? Milyen szervezeti struktúrában? Milyen közvetlen és közvetett céljai vannak a népiskolának? Milyen szerepet vállaljon a népiskola a nemzeti és az európai lakásjogi mozgalmakban? Milyen pénzügyi, szervezési, anyagi feltételei vannak a megvalósíthatóságnak?

2) Tapasztalatcsere, az egyes országokban megjelenő jó gyakorlatok megosztása, megbeszélése, a lakásjoggal kapcsolatos egyes kérdések (kilakoltatás, hajléktalanság, lakásfoglaló akciók, helyi politika szerepe, az aktivizmus jellege, a nemzeti és az európai jog stb.) megosztása és megbeszélése.

A fenti kérdések megbeszélésére illetve feldolgozására három nagy nemzetközi találkozó során kerül sor, melyeken minden partnerországból 5-5 lakásjogi aktivista vesz részt. A nemzetközi találkozók két nagy részből állnak:

1) viták és megbeszélések a népiskola megvalósíthatóságával kapcsolatban
2) tapasztalatcsere egy-egy előre megadott témával kapcsolatban, jó gyakorlat esettanulmányok

A magyar partner koordinátora a Szindikátus Egyesület, a projektben az alábbi szervezetek vesznek részt:
Habitat for Humanity Magyarország www.habitat.hu
Szociális Építőtábor www.facebook.com/sz.epitotabor
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Intézete www.rkk.hu/hu/

A projekt finanszírozására az Európai Bizottság „Egész életen át való tanulás” célkitűzésén belül a Grundtvig program „Tanulási kapcsolatok” alprogramja keretében került sor. A magyar partner összesen 12 „mobilitás”, azaz 12 külföldi utazás finanszírozására kapott keretet.

A találkozók:
2013 Október 13-16, Louvain la Neuve, Belgium (szűk körű partnertalálkozó)
2014 Március 9-12, Lyon, Franciaország (szűk körű partnertalálkozó)
2014 Június 28-Július 2, Barcelona (1. nemzetközi találkozó)
2015 január 17-21, Róma (2. nemzetköri találkozó)
2015 május 16-20, Budapest (3. nemzetközi találkozó)

A Népiskola megvalósíthatóságával kapcsolatos eredmények:

A Grundtvig program által 2013 és 2015 között finanszírozott nemzetközi találkozók során tartott viták és egyeztetések alapján kirajzolódtak a Népiskola tartalmi és módszertani megvalósíthatóságának keretei. Ezeket a kereteket a részt vevők a találkozókon, illetve a közös levelező listán elfogadták.

Néhány elfogadott elv:

Az Európai Lakásjogi Népiskola nem egy hagyományos iskola, hanem egy nyitott közösség, melynek alapja a tapasztalatok és ismeretek megosztása. Az „oktatók” és a „tanulók” nem határolódnak el élesen egymástól, még akkor sem, ha egyes konkrét szakmai ismeretek átadását természetesen az ezekben járatos szakemberek végzik el.

A Népiskola résztvevői aktivisták. Aktivistának tekinthetünk bárkit, aki lakhatási joggal foglalkozik, feltéve, hogy tevékenysége nem szolgál konkrét politikai és anyagi célokat.

A Népiskola tudás átadással és tudás fejlesztéssel kívánja erősíteni az Európai és a nemzeti lakásjogi mozgalmakat. Ugyanakkor az európai lakásjogi mozgalmakban közvetlenül csak akkor vesz részt, ha erre kapacitása van, illetve ha erre különleges igény mutatkozik.
A Népiskolához minden aktivistának hozzáférést szeretnénk biztosítani, ennek csak az anyagi lehetőségek szabnak határt.

Bár a Népiskola egy alapvetően nyitott és rugalmas szervezet, működésének és fenntarthatóságának biztosításához egy közösen elfogadott irányítási szerkezetre van szükség, mely két alapvető szintből fog állni: egy plenáris döntéshozó testületből, és egy operatív végrehajtó csapatból.

A projekt konkrét eredményeit az Európai Lakásjogi Népiskola hivatalos honlapján lehet megtalálni, angol és francia nyelven.

Írta:

Kedves Barátaink, Támogatóink!

Kérem, hogy – amennyiben nem köteleztétek még el magatokat – az adótok 1 %-át ajánljátok fel Egyesületünk részére, közérdekű működésünk támogatására.

Egyesületünk neve: Szindikátus – Összefogás a Városért Egyesület

Adóazonosító: 18201158-1-43

Egyesületünkről röviden: elsődleges célunk az épített és természeti környezet megóvása. Tevékenységünk során szakmai és jogi segítséget nyújtunk más civil szervezeteknek és helyi lakóközösségeknek, magánembereknek. Részt veszünk önkormányzatok döntéshozatali folyamataiban, mint pl. kerületi szabályozási tervek megalkotása, valamint hatósági és bírósági eljárásokban, mint pl. fellebbezések, keresetek benyújtása.

Jellemzően a kulturális örökség megóvásával, műemlék- és környezetvédelemmel foglalkozunk, de pl. a fogyasztóvédelem is szerepel tevékenységeink közt. Tevékenységeink:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. tudományos tevékenység, kutatás,
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
4. kulturális tevékenység,
5. kulturális örökség megóvása,
6. műemlékvédelem,
7. természetvédelem, állatvédelem,
8. környezetvédelem,
9. emberi és állampolgári jogok védelme,
10. fogyasztóvédelem.

Egyesületünk támogatásával különösen a különböző nagyberuházásokkal együtt járó nagymértékű környezeti károkozásokat igyekszünk megakadályozni. Pl. a Normafa megóvása érdekében tárgyalások az önkormányzattal, a Nagymező utcai mélygarázs megépítésével járó környezeti károk elkerülése érdekében kereset benyújtása a bíróságra.  (Az"Andrássy út és környéke" világörökségi terület, a Nagymező utcai fasor fővárosi védelem alatt áll.)  

A városligeti új Közlekedési Múzeum megépítésével járó környezetterhelés csökkentését, valamint a világörökségi területhez méltó felépítését igyekszünk elérni, szintén bírósági úton.

A városmajori 179 fa megmentésében, valamint az Olimpiai Park értékes és csodálatos fáinak megmentésében is részünk volt.

Az építési és környezetvédelmi ügyeken kívül a fogyasztóvédelemhez köthetően segítséget nyújtunk pl. a Gázművek visszás intézkedései miatt, és bírósági úton kezdeményeztünk jogvédelmet, máskor az ügyfél jogait semmibe vevő helyi adóhatóságnak a méltányosságot és az egyenlő elbánás elvét sértő eljárásával szemben léptünk fel, stb. 

E felsorolás természetesen nem teljes körű.

Terveink között szerepel a művészeti értékek - mint pl. a festészet, a fotóművészet - érvényesülésének bármilyen szintű támogatása is.

A felajánlott támogatást előre is nagyon köszönjük.
Köszönettel vennénk azt a segítséget is, ha e levelünket továbbítanátok ismerőseiteknek.

Budapest, 2018. április 25.

Tisztelettel

Dr. Kollonay Enikő
elnök
szerda, 26 március 2014 00:00

Szindikátus - Összefogás a Városért

Írta:

Szindikátus
lakossági érdekvédelmi, összekötő és szakmai tanácsadó egyesület

A Szindikátus megalakítását civil felelősségérzet hozta létre egy olyan társadalmi és politikai konfliktusokkal terhes időszakban, amikor a különböző hatalmi szervek és a lakosság közötti kielégítő kommunikáció hiányában már alapvető lakossági érdekek is sérültek.

A mindennapi tevékenységeinkhez nélkülözhetetlen, legalapvetőbb városi szolgáltatásoktól az épített és természeti értékeinkig, az örökségvédelemig sok minden veszélybe került.
A Szindikátus alapvető céljai között szerepel a helyi politikára való nyomásgyakorlás annak érdekében, hogy felelős döntéseik meghozatalakor vonják be a lakosságot és a lakosságot képviselő civil szervezeteket, maximálisan vegyék figyelembe a köz érdekeit. Ezzel együtt jár az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése, szabálytalan gazdálkodás észlelése esetén a kellő jogi lépések megtétele.
A Szindikátus több, egyéb téren aktív civil szervezet képviselőiből, valamint más, független tagokból áll. Az egyesület tagjai különböző, a civil szervezetek érdekvédő tevékenységében meghatározó szerepet játszó szakmák képviselői is egyben (jog, szociológia, építészet, várostervezés, rendezvények, megmozdulások szervezése, stb).
Azt reméljük, hogy - részben tevékenységünk hatására is - a lakossági érdekvédelmi és jogvédő tevékenység miatti szembenállás egyre inkább az önkormányzatok és a lakosság közötti érdekegyeztető tevékenységgé alakulhat át. Célunk, hogy az egyre erősödő civil mozgalmak hatására az önkormányzatok fokozatosan ráébredjenek a lakossággal és a civil szervezetekkel való egyeztetés szükségességére és hasznosságára, és egy idő elteltével ők maguk keressenek meg minket azért, hogy segítsük őket a lakossággal és tágabb értelemben a civil társadalommal való kapcsolattartásban.
A Szindikátus kiterjedt tevékenységi körrel kíván foglalkozni, célja a civil társadalmon belüli közvetítő-tanácsadó szerep ellátása, de bizonyos, kiemelt esetekben aktív szervezői szerepet is vállal.

Székhely: 1122 Budapest, Csaba u. 9.
honlap: szindikatus-egyesulet.hu
Egyéb elérhetőségek:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
06 20 248 4059
06 30 245 7017
tel./fax: +36 1 344 6244

Támogasson minket adója egy százalékával!
Szindikátus - Összefogás a Városért Egyesület
Adószámunk: 18201158 - 1 - 43

Bejelentkezés