Elemek megjelenítése címkék szerint: 1%

péntek, 27 április 2018 00:00

Támogatás

Kedves Barátaink, Támogatóink!

Kérem, hogy – amennyiben nem köteleztétek még el magatokat – az adótok 1 %-át ajánljátok fel Egyesületünk részére, közérdekű működésünk támogatására.

Egyesületünk neve: Szindikátus – Összefogás a Városért Egyesület

Adóazonosító: 18201158-1-43

Egyesületünkről röviden: elsődleges célunk az épített és természeti környezet megóvása. Tevékenységünk során szakmai és jogi segítséget nyújtunk más civil szervezeteknek és helyi lakóközösségeknek, magánembereknek. Részt veszünk önkormányzatok döntéshozatali folyamataiban, mint pl. kerületi szabályozási tervek megalkotása, valamint hatósági és bírósági eljárásokban, mint pl. fellebbezések, keresetek benyújtása.

Jellemzően a kulturális örökség megóvásával, műemlék- és környezetvédelemmel foglalkozunk, de pl. a fogyasztóvédelem is szerepel tevékenységeink közt. Tevékenységeink:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. tudományos tevékenység, kutatás,
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
4. kulturális tevékenység,
5. kulturális örökség megóvása,
6. műemlékvédelem,
7. természetvédelem, állatvédelem,
8. környezetvédelem,
9. emberi és állampolgári jogok védelme,
10. fogyasztóvédelem.

Egyesületünk támogatásával különösen a különböző nagyberuházásokkal együtt járó nagymértékű környezeti károkozásokat igyekszünk megakadályozni. Pl. a Normafa megóvása érdekében tárgyalások az önkormányzattal, a Nagymező utcai mélygarázs megépítésével járó környezeti károk elkerülése érdekében kereset benyújtása a bíróságra.  (Az"Andrássy út és környéke" világörökségi terület, a Nagymező utcai fasor fővárosi védelem alatt áll.)  

A városligeti új Közlekedési Múzeum megépítésével járó környezetterhelés csökkentését, valamint a világörökségi területhez méltó felépítését igyekszünk elérni, szintén bírósági úton.

A városmajori 179 fa megmentésében, valamint az Olimpiai Park értékes és csodálatos fáinak megmentésében is részünk volt.

Az építési és környezetvédelmi ügyeken kívül a fogyasztóvédelemhez köthetően segítséget nyújtunk pl. a Gázművek visszás intézkedései miatt, és bírósági úton kezdeményeztünk jogvédelmet, máskor az ügyfél jogait semmibe vevő helyi adóhatóságnak a méltányosságot és az egyenlő elbánás elvét sértő eljárásával szemben léptünk fel, stb. 

E felsorolás természetesen nem teljes körű.

Terveink között szerepel a művészeti értékek - mint pl. a festészet, a fotóművészet - érvényesülésének bármilyen szintű támogatása is.

A felajánlott támogatást előre is nagyon köszönjük.
Köszönettel vennénk azt a segítséget is, ha e levelünket továbbítanátok ismerőseiteknek.

Budapest, 2018. április 25.

Tisztelettel

Dr. Kollonay Enikő
elnök
Kategória: Cikk

Bejelentkezés